Sara Ilveskorpi

Visual artist / Art educator

fbt

Työskentelen monimenetelmäisesti kuva- ja yhteisötaiteen parissa. Teen valokuvapohjaisia teoksia, taidegrafiikkaa, videoteoksia ja installaatioita. Erityisesti minua kiinnostavat ympäristö- ja biotaide. Olen valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta ja opiskelen kuvataidekasvattajan MA tutkintoa Aalto-yliopistossa. Taiteellista työskentelyäni leimaa syväekologia ja posthumanismi. Luonteenomaista minulle on myös sivuta ihmisenä ja maailmassa olemisen ontologisia käsityksiä. Olen Turun Taiteilijaseuran ja Suomen Taidegraafikoiden jäsen. Työskentelen Kemiönsaaressa Ateljé Tjuda Pedagogion taiteilijayhteisössä.

Transpiration

I work in visual and community art, utilisign multimedia. I make works based on photographs, graphic art, video and installations. I have graduated in visual art from Turku Arts Academy and I am presently studying in Aalto University for an MA degree in art pedagogy. Main themes in my work are deep ecology and posthumanism. I am interested in the ontological dimensions of being human. I belong to Turku Artists’ Association and Suomen taidegraafikot (association of Finnish graphic artists). I work on Kimitoön in the artists’ community of Ateljé Tjuda Pedagogio.