Liisa Ilveskorpi

CV KLIK!

Kuvaan grafiikan keinoin paikasta ja ajasta irrallaan olevia kaupunkitiloja. Ne ovat ihmisten yhteisesti jaettavaa ja koettavaa olotilaa – rajallisia ja rajaamatonta, alati jatkuvaa ja muuntuvaa. Kulkija suodattaa itseensä fragmentteja historiasta, kansojen kohtalosta, onnesta ja kärsimyksestä, seinien ahdistavasta voimasta, vapaudentunteesta. Grafiikan ikiaikainen työläs tekeminen on kuin kaupunkitilan rakentamista elementti kerrallaan.

“I travel around places where light passes through. It forms new, wondrous experience.”

Mainokset